Login Hasselberg AB kundcase

Affärsapplikation för Sveriges advokatbyråer
Kund:  Login Hasselberg AB
Produkttyp:  Systemutveckling med plattformen Flowfactory
Utfört:  2013
Utmaning
 
Systemet behövde porteras från ett befintligt system samt vidareutvecklas.
FactsImage

Lösning

På FlowFactory har vi byggt en komplett affärsapplikation som Sveriges advokatbyråer använder för att handlägga personalärenden i konkurser. Speciellt används systemet för att beräkna och fatta beslut om den statliga lönegarantin. Med FlowFactory kunde vi bygga ett modernt, snygg och säkert system som enkelt driftsätts i molnet.

Flowfactory ger oss en plattform där vi både snabbt och flexibelt kan utveckla vår produkt och driftsätta den i molnet. Flowfactorys personal är lyhörd för våra behov och plattformen uppfyller alla våra krav på en flexibel och stabil utvecklingsmiljö.

- Erik Hasselberg, VD, Login Hasselberg AB