Login Hasselberg AB kundcase

Affärsapplikation för Sveriges advokatbyråer
Kund:  Login Hasselberg AB
Produkttyp:  Systemutveckling med plattformen Flowfactory
Utfört:  2013

Till alla våra kundcase
Utmaning
 
Systemet behövde porteras från ett befintligt system samt vidareutvecklas.
FactsImage

Lösning

På FlowFactory har vi byggt en komplett affärsapplikation som Sveriges advokatbyråer använder för att handlägga personalärenden i konkurser. Speciellt används systemet för att beräkna och fatta beslut om den statliga lönegarantin. Med FlowFactory kunde vi bygga ett modernt, snygg och säkert system som enkelt driftsätts i molnet.

Flowfactory ger oss en plattform där vi både snabbt och flexibelt kan utveckla vår produkt och driftsätta den i molnet. Flowfactorys personal är lyhörd för våra behov och plattformen uppfyller alla våra krav på en flexibel och stabil utvecklingsmiljö.

- Erik Hasselberg, VD, Login Hasselberg AB