Riksbyggen kundcase

Effiktivisering av arbetsflöden genom digitalisering
Kund:  Riksbyggen
Produkttyp:  Low-code applikation utvecklad på utvecklingsplattformen Flowfactory
Utfört:  2018

Till alla våra kundcase
Utmaning
 
Riksbyggen genomför ca 1000 inventeringar per år och identifierade flertalet ineffektiva processer med papper, penna och Excel som kostade i både pengar och tid. Processerna skapade frustration hos medarbetare samt det var svårt att säkerställa enlighet och kvalitet. Riksbyggen hade ett behov av effektivisering.
FactsImage

Lösning

Mindflower och samarbetspartner Flowfactory tog fram en webbapplikation som stöttar processen för inventering av lägenheter vid stambytesrenovering, automatgenererade sammanställningar och rapporter skapar samtidigt underlag för enhetliga behovsanalyser och offertunderlag.

Applikationen är designad för mobil men kan användas på alla enheter. Den är en så kallad low-code applikation utvecklad på den agila utvecklingsplattformen Flowfactory som gör det enkelt och kostnadseffektivt att bygga fler applikationer på över tid. Plattformen gör det möjligt att snabba upp digitaliseringstakten markant och ha råd att testa av nya idéer. En effektivisering av arbetsflöden genom digitalisering.