Calesco kundcase

Att göra osynliga produkter synliga
Kund:  Calesco
Produkttyp:  3D animerad film och serie av av illustartioner
Utfört:  2014

Till alla våra kundcase
Utmaning
 
Calescos produkter kan liknas vid värmeledande kretsar integrerade i en tunn böjlig plastfolie. En högteknologisk lösning med mycket "know-how" inbakad, men filmens yttre säger mycket lite om dess användbarhet för tillverkare och produktutvecklare. Man vill därför på Calesco visa exempel på lösningar där foliefilmen är en integrerad del av kundernas produkter.

Lösning

Vi tog fram två branschspecifika presentationer där 3D-animeringar och -illustrationer visade hur foliefilmen kan appliceras. För bilindustrin gjorde vi animerad film som visar hur folien exempelvis kan värma vindrutetorkarna, backspeglarna, tanken, sätena, strålkastarna och batteriet i en bil. För Life Science-segmentet gjorde vi en serie illustrationer där laboratorieutrustning och medicintekniska produkter temperaturregleras med Calescos produkter. Calesco använder presentationsmaterialet till exempel vid kundmöten, på webben, på mässor och för interninformation.

Genom att använda animerad 3D-grafik når vi våra kunder enklare, de förstår snabbare hur vi kan tillföra nytta till deras produkter. Grafiken gör att vi får något konkret, kundnära att diskutera kring vid ett kundmöte. Att kunna visualisera ideér snarare än att visa upp material har hjälpt oss att få ordrar.

- Fredrik Andersson, Key Account Manager