Westermo Data Communications AB kundcase

3D & Applikationsutveckling
Kund:  Westermo Data Communications AB
Produkttyp:  3D och applikationsutveckling med 3D-modelerade animerade sekvenser
Utfört:  2014

Till alla våra kundcase

Utmaning 

Inför världens största tågmässa, InnoTrans in Berlin, behövde Westermo ha ett "showcase", i form av en presentation, som överskådligt och pedagogiskt illustrerar olika problem som kan uppstå i tågspecifika datanätverk och hur Westermos produkter löser dessa problem. Mässbesökarna skulle känna igen sig i sin egen miljö, det vill säga i tågen, tågens datanätverk och den kommunikation som sker där.

FactsImage

Lösning 

Vi tog fram ett animationsbaserat showcase med fjorton olika produkter. Showcaset innehåller animerade sekvenser med 3D-modelerade tåg och tågspecifika miljöer som tydligt visar applikationer, problemuppkomst och hur problemen kan elimineras med Westermos produkter. Produkterna finns även med som roterbara modeller med faktaspecifikationer. Vi valde att göra showcaset plattformsoberoende för största möjliga användbarhet bland Westermos många kanaler och återförsäljare världen över.

För oss tjänar showcaset både som eyecatcher på mässor och som ett visuellt diskussionsunderlag som vi kan möta kunden över. Möjligheten att navigera mellan produkter, visa olika koncept och gå in på systemnivå ger mer kraft till kundmötet.

- Mats Myhr, produktansvarig