Skanska Rental

Effektivare kundvård och försäljning genom digitalisering av verksamheten
Kund:  Skanska Rental
Produkttyp:  B2B-lösning på Dynamicweb integrerat med Microsofts affärssystem: System Dynamics NAV 2017, Oracle Fusion och IBX
Utfört:  Pågående

Till alla våra kundcase

Utmaning

Skanska Rental hyr främst ut maskiner, stugor, kranar, hissar och tillbehör som används på en byggarbetsplats. Varje byggprojekt varierar i tid och omfattning, med både komplexa och individuella prislistor. Skanska Rentals verksamhet baseras på att betala för hyrda produkter, där kunden ofta har en pågående hyresperiod. Av denna anledning är pris- och rabattstrukturen extremt komplicerad och kräver att systemet gör automatiska beräkningar under den pågående körningen av hyresperioden. Kravet på integration med många olika system gör lösningen väldigt komplex.

FactsImage

Lösning

Skanska Rentals nya B2B-lösning på Dynamicweb integreras med Microsofts affärssystem: System Dynamics NAV 2017, Oracle Fusion och IBX. Integrationer är i realtid och kraven på prestanda är höga. IBX hanterar en returresa för pris- och produktfrågor för det som köps i e-handelsportalen. Vi återskapade den komplicerade pris stegen och rabattmatrisen som Skanska tidigare använde genom sin egen integration. Kunden kan ange hur länge de vill hyra en maskin och vi beräknar priset med den prismatris som automatiskt reglerar rabatter under hyrestiden. Genom att digitalisera verksamheten kan Skanska Rental nu fokusera på kundvård och försäljning och samtidigt minska administrationen för både Skanska Rental och dess kunder. Synen på företaget har förändrats eftersom enkelhet och tillgänglighet är av stor betydelse både för kund och leverantörer.

I vår nya digitala lösning, hanteras nu beställningar för Skanskas egna byggprojekt liksomför alla våra externa kunder. Lösningen stödjer vår försäljningsprocess och används både i en digital produktkatalog, kundportal och integrerar mycket av processen krings Skanskas uthyrningsverksamhet. På det sätt vi använder B2B lösningen idag, skapar vi ett mer effektivt sätt att arbeta som vi inte kan vara utan och det är en extremt viktig del av vår digitala satsning i en annars väldigt konservativ industri. 

- Anette Fagerlind, Marknadschef/Head of Sales and Marketing at Skanska Rental