Västerås Stad kundcase

Smidigare medborgarservice med e-tjänster
Kund:  Västerås Stad
Produkttyp:  Utveckling av en plattform för systeminteraktion där e-tjänster kan hämta och lagra information från olika system samt en lösning för e-legitimationer - bank-ID och andra e-legitimationstjänster
Utfört:  2008

Till alla våra kundcase

Utmaning

När teknologi utvecklas förändras förutsättningarna för både företag, institutioner och användare. Idag är det viktigare än någonsin att förenkla i mötet med användaren. Som ett led i sitt arbete för att ge medborgare och företag enklare tillgång till stadens information och tjänster har Västerås stad satsat stort på e-förvaltning. Som en del av denna utvecklingsprocess letade Västerås stad efter kvalificerade externa experter att ingå som en fast del i arbetsgrupperna.

Mindflowers konsulter inkluderades tidigt och har sedan 2008 deltagit aktivt i utvecklandet av interna och externa tjänster som dagligen används för att förenkla vardagen för anställda, företag och medborgare i Västerås.

FactsImage

Lösning

Mindflower utvecklade en plattform för systeminteraktion där e-tjänster kan hämta och lagra information från de olika system som finns inom stadens olika verksamhetsdelar. Plattformen möjliggör även för de olika e-tjänsterna att ansluta till externa system för vidare informationsinhämtning.

Vi utvecklade även en lösning för e-legitimationer - bank-ID och andra e-legitimationstjänster - för smidig autentisering och signering i samband med användande av de olika e-handelslösningarna. Mindflower tog även fram en stor del av de e-tjänster som idag används i Västerås stad; bland annat:

  • Redås - en tjänst för Överförmyndarförvaltningen som möjliggör en enkel beräkning och leverans av års- och sluträkningar för av Västerås stad utsedda goda män och förvaltare.
  • Boendeparkering - ett enkelt och smidigt sätt för stadens medborgare att ansöka om boendeparkeringstillstånd. Genom samkörning med externa system kan ansökan behandlas omgående och - om ansökan godkänns - laddas ned direkt av medborgaren.
  • Bostadsanpassningsbidrag - för att förenkla processen för de sökande och för att korta ned hanteringstiden skapades en tjänst som guidar besökaren till hur man fyller i ansökan. Genom att arbeta med externa system hämtas korrekt data och användare får möjligheten att skriva ut signera en papperskopia eller att signera och skicka in ansökan digitalt.
  • Barnomsorg - ett smidigt sätt för vårdnadshavare att göra en behovsansökan om barnomsorg. För barn som ännu inte har någon placering kan vårdnadshavaren även välja vilka förskolor de skulle vilja placera sitt barn i.
  • Bygglovsansökan - en e-tjänst som förenklar för medborgarna genom att guida steg-för-steg genom ansökan. När ansökan är komplett - med möjlighet att bifoga de nödvändiga dokumenten - kan ansökan signeras och skickas in elektroniskt.


I arbetet med dessa e-tjänster skapades interaktioner med ett flertal externa system. Detta, tillsammans med medborgarnas personuppgifter, ställer höga krav på säkerhet och sekretess. Därför används e-legitimation för autentisering i samband med ansökan.