Q & A

DynamicWeb är den enda plattformen som kombinerar CMS, PIM, e-handel och marknadsföring.
Läs mer här

Det betyder bland annat att kunder kan få nettopriser i realtid, bygga kundportaler och se fraktsedlar.
Läs mer här

Microsoft Dynamics Nav, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Business Central, Pyramid, Jeeves, Visma Business, Visma Global, Monitor.
Läs mer här

Det är en central hantering av information om produkter och kan ses som navet i ett företags e-handelslösning.
Läs mer här

För att ha kontroll på det man håller på med och för att se hur det ser ut inom din organisation.
Läs mer här

Det är en beskrivning av den information som verksamheten arbetar med, till exempel i en process.
Läs mer här

Det är en beskrivning av hur en verksamhet arbetar i ett flöde från start till slut.
Läs mer här

Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor - framförallt från vattenkraft. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar.
Läs mer här

Cirkulär ekonomi är när du skapar ett eget kretslopp där du minimerar din miljöpåverkan och samtidigt tjänar pengar på det och blir mindre sårbar.
Läs mer här

Animering eller animationsteknik syftar på en process där man visar en sekvens av tvådimensionella eller tredimensionella konstverk eller figurer i snabb följd för att skapa en rörlig bild.
Läs mer här

Förstärkt verklighet är ett begrepp inom informationsteknik. Förstärkt verklighet är en direktsänd betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data.
Läs mer här

VR ger dig en annan verklighet medan AR bygger på och förstärker den riktiga världen på ett visuellt sätt.
Läs mer här

Det är en utvecklingsplattform med låg kod som ger en utvecklingsmiljö som används för att skapa applikationsprogramvara genom grafiska användargränssnitt och konfiguration istället för traditionell handkodad datorprogrammering.
Vill du veta mer? Ta kontakt med oss här

Utveckling av system genom low-code innebär en snabbare form av utveckling som kräver en mindre mängd programmeringskod, jämfört med traditionell utveckling. Det möjliggör att applikationer kan utvecklas snabbare. Vill du veta mer?
Ta kontakt med oss här