E-handel

Omvärlden ställer höga krav på flexibilitet och snabbrörlighet. Vi hjälper dig att tänka stort och nytt. Genom effektiva integrationer mellan affärssystem, PIM och e-handel skapar vi kraftfulla, skräddarsydda e-handelsslösningar i enlighet med verksamhetens strategiska mål och ambitioner. 

Integrationslösningar

Genom att ta kontrollen över din verksamhets resursslöserier och se era möjligheter till att bli cirkulära, kommer ni att bli både effektivare, lönsammare och mer konkurrenskraftiga.   Cirkulära affärsmodeller har tillsammans med din core business, hållbarhet i fokus, vilket innebär en möjlighet att hitta sitt eget kretslopp, samtidigt som ditt fortsätter att vara lönsamt och skapa tillväxt. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram möjligheter för en cirkulär ekonomi.

Försäljning, uthyrning 

Målet är att ha kompetenta,  stolta och välmående medarbetare och kunna attrahera nya kompetenta medarbetare. Studier påvisar att välmående medarbetaren bidrar till ökad produktivitet och utveckling. Ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna bidra, genom ökad insikt i vad det är som ger ökad stolthet och trivsel och arbeta systematiskt för att fånga upp och åtgärda det som inte bidrar till företagets framgång

Förvaltning, drift och support 

Att integrera hållbarhetsarbete i affärsplanen är Hållbarhet på riktigt. Hitta den affärsmässiga nyttan med att arbeta med miljöfrågor samtidigt som du tar ansvar för hållbar utveckling. Vi hjälper dig oavsett om du har kommit en bit på väg eller om du står i startgroparna. Våra kunniga konsulter med lång erfarenhet inom cirkulär ekonomi, socialt ansvarstagande, ISO 14001 arbetet, Supplier chain, riskanalyser mm erbjuder stöd på både strategisk, taktisk eller operativ nivå.

Det här hjälper vi dig med:

Försäljning, uthyrning, B2B, B2C, B2B2C, partner portal, förvaltning, drift, support, strategi, ERP, PIM, EDI​, Jeeves, Business central, Navision, AX, Visma business/Global, Pyramid, Monitor​.