Webbutveckling

Integrering av olika systemlösningar kan upplevas som ett stort hinder för utveckling och framgång. Vi lyssnar och utmanar, tillsammans med dig skapar vi en kreativ resa där vi levererar produkter och plattformsbaserade lösningar för ditt utvecklingsprojekt, stora som små.

Plattformar 

Hur väljer man system? hållbarhetsarbete i affärsplanen är Hållbarhet på riktigt. Hitta den affärsmässiga nyttan med att arbeta med miljöfrågor samtidigt som du tar ansvar för hållbar utveckling. Vi hjälper dig oavsett om du har kommit en bit på väg eller om du står i startgroparna. Våra kunniga konsulter med lång erfarenhet inom cirkulär ekonomi, socialt ansvarstagande, ISO 14001 arbetet, Supplier chain, riskanalyser mm erbjuder stöd på både strategisk, taktisk eller operativ nivå.

IU, UX, design och sökordsoptimering 

Vi hjälper dig skapa företagets ansikte utåt, väcker uppmärksamhet bland din målgrupp, får dig att stå ut i mängden, hjälper dig hitta din profil

Integrationslösningar

Genom att ta kontrollen över din verksamhets resursslöserier och se era möjligheter till att bli cirkulära, kommer ni att bli både effektivare, lönsammare och mer konkurrenskraftiga.   Cirkulära affärsmodeller har tillsammans med din core business, hållbarhet i fokus, vilket innebär en möjlighet att hitta sitt eget kretslopp, samtidigt som ditt fortsätter att vara lönsamt och skapa tillväxt. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram möjligheter för en cirkulär ekonomi.

SaaS-lösningar 

2016 infördes obligatorisk redovisning av hållbarhets- och mångfaldspolicy för stora bolag i Sverige, det vill säga företag med fler än 250 anställda, balansomslutning av 175 miljoner SEK, och en nettoomsättning på mer än 350 miljoner SEK. För många är hållbarhetsredovisningen en pappersprodukt istället för att vara det hjälpande verktyg som det kan vara för en verksamhet i sitt hållbarhetsarbete. Kontakta oss så berättar vi hur din hållbarhetsredovisning kan bli en lönsam affär.

Det här hjälper vi dig med:

SaaS lösningar​, Molnbaserade webbapplikationer, lokalserver​, Projektplanerings verktyg, Hemsida/Plattformar​ Integrationslösningar, UI/UX, Seo, Partnerportal, 3d​.

 

 

Vi ser IT som en konstform. Genom ett kreativt angreppsätt skapar vi lösningar utöver det vanliga. Vi förstår utmaningen med legacy. Men vi startar alltid med en vit canvas där vi målar upp framtiden utan begränsningar. Sen backar vi in i verkligheten.