mindflower-art-theme-eyes.jpg
black-silk.jpg

Nebu + Softgear är nu

canvas-ppt-bg.jpg

Kapitel 1 – Förändringen 

 

Aldrig har världen rört sig så snabbt och kravet på flexibilitet och snabbrörlighet varit större. Vi behöver tänka stort och göra nytt. Kärnan är digitalisering och hållbarhet. För att möta behoven i denna fartfyllda tid kraftsamlar vi nu våra kompetenser. Vi slår ihop de tre bolagen Nebu, Softgear och Jalysi Group med ambitionen att skapa något nytt och unikt på den traditionella IT-konsultmarknaden. Skickliga specialister och erfarna strateger går samman med en stark idé om att göra verklig skillnad i organisation och individ genom ett nytt och innovativt sätt att se på IT. Vi gör resan tillsammans – medarbetare, kunder och partners. Fortsättning följer...

mindflower-art-theme-image.jpg
canvas-ppt-bg.jpg

Därför gör vi det

Genom sammanslagningen av Softgear och Nebu kraftsamlar vi bolagens kunskap och expertis under ett gemensamt tak, med ambitionen att erbjuda bred expertis där innovativ höjd och djup specialistkompetens förenas.

En tillbakablick 

Softgear AB grundades år 2006 och har haft inriktning mot applikations- och webbutveckling, e-handel, 3D och AR. Nebu AB grundades 2016 med fokus på att stötta organisationer inom verksamhetsnära IT, kommunikation och hållbarhet. De båda bolagen har ingått i koncernen Jalysi AB och har genom det gemensamma bolaget Jalysi Group AB delat en rad centrala funktioner såsom ekonomi, IT och administration. 

Rent praktiskt 

Från och med januari 1, 2021 slår 

Softgear AB, Nebu AB, och Jalysi Group AB samman. Det nya bolaget heter Mindflower AB och organisationsnumret som gäller nu är 556712-5702.

Nyfiken på att veta mer? 

Nästa kapitel släpps 25 januari

black-silk.jpg

Här gör vi skillnad

art-white-new.png

Verksamhets-

nära IT 

art-white-new.png

Kommunikation och hållbarhet

art-white-new.png

Applikations-utveckling

art-white-new.png

3D & AR

art-white-new.png

Webbutveckling

art-white-new.png

E-handel

canvas-ppt-bg-large.jpg
Vi pratar gärna med dig

Mindflower AB

Stockholm: Riddargatan 13A, +46 8 437 320 30

Västerås: Linslagargränd 1, +46 21 80 16 00

Org.nr 556712-5702