Mindflower - The Story

 

 

 

 

 

Kapitel 1:  Förändringen

 

Tänka stort, tänka nytt

Aldrig har världen rört sig så snabbt och kravet på flexibilitet och snabbrörlighet varit större. Vi behöver tänka stort och göra nytt. Kärnan är digitalisering och hållbarhet. 

Vi kraftsamlar

Nebu och Softgear blir Mindflower, med ambitionen att skapa något nytt och unikt på den traditionella IT-konsultmarknaden. Skickliga specialister och erfarna strateger går samman med en stark idé om att göra verklig skillnad i organisation och individ genom ett nytt och innovativt sätt att se på IT.

1+1=3

Förändring kräver mod och hårt arbete. Vi tror på kraften i samarbeten. Resan mot målet gör vi tillsammans – medarbetare, kunder och partners.

Kapitel 2: Ambitionen

 

Vi gör skillnad

Vi brinner för att skapa förflyttning och göra skillnad – i individ, organisation och samhälle. Kärnan är digitalisering och hållbarhet.

Annorlunda tillsammans

Likt många andra levererar vi produkter och tjänster inom IT och digitalisering. Men vi gör det på ett helt annat sätt. Vi ser vägen mot resultatet som ett självändamål, där den gemensamma resan blir en lustfylld och inspirerande upplevelse.

Vägen framåt

Vi tror på långsiktig utveckling. Därför utmanar vi – i vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill göra skillnad som håller i längden. För vi vet att hållbara människor, organisationer och samhällen är den enda lönsamma vägen framåt.

 

Kapitel 3: Verkligheten

 

Skapar upplevelse

Omvärldens krav och förväntningar blir allt tuffare. För överlevnad krävs maximal effektivitet. Men det räcker inte. Människor förväntar sig en individuellt anpassad digital vardag – både på arbetsplatsen och i det privata. För verklig konkurrenskraft krävs att du attraherar och sticker ut.

Smart digitalisering

Kärnan i effektivisering och attraktionskraft är digitalisering. Det behövs anpassade digitala stöd för de unika processerna. Både kunder och medarbetare förväntar sig skräddarsydda verktyg och gränssnitt som ger dem tillfredsställande upplevelser genom vardagen. Tid ska optimeras och läggas på sådant som skapar värde. När vi kan jobba effektivare och smartare frigörs tid för kreativitet och utveckling. Resultat som håller i längden. Ett exempel på hållbar digitalisering.

Lättare sagt än gjort

Med ökad digitalisering följer ofta komplexitet. Allteftersom nya system, appar och digitala verktyg tas fram i en rasande takt växer applikationsportföljen. Istället för att effektivisera kan dessa strukturer komma att driva kostnader och skapa en ohälsosam trögrörlighet. Motsatsen till hållbar digitalisering. För att framtidssäkra och skapa enkelhet krävs ett nytt, kreativ angreppssätt.   

Den bästa av världar

Vi förstår att du har en verklighet bestående av människor, processer, system och yttre förutsättningar. Men vi startar ändå med ett blankt papper. Tillsammans skissar vi upp en verklighet utan begränsningar och bagage. Vi startar i ”den bästa av världar”. Sen backar vi in i verkligheten.

 

Tillsammans gör vi skillnad 

...fortsättning följer